FANDOM

Vũ Khánh Linh

biệt danh Nấm

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Việt Nam
  • Nghề nghiệp của tôi là Ngày mai sẽ khác - Tomorrow will be different - Vũ Khánh Linh
  • Tôi là Nữ / Female