FANDOM

XScalibu

biệt danh Đào Thanh Nam

  • Tôi sống tại Socialist Republic of Vietnam
  • Nghề nghiệp của tôi là HUTECH University student
  • Tôi là Male