FANDOM


Confuzzled

“Không có tên chính thức nào được đưa vào ? Ô, tôi có thấy.”
Deployer đã được phỏng đoán. Không có tên chính thức nào được đưa ra và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
New Arena Closer Bài viết này vẫn còn sơ khai. Hãy giúp chúng tôi mở rộng nó trước khi Arena Closers đến để giúp bạn! New Arena Closer

Deployers là một loại vũ khí phóng ra Missle, đó là các đạn bắn gây thiệt hại cao (mặc dù lượng ít thiệt hại hơn đạn Destroyer) với 2 nòng súng ở mặt sau bắn đạn nhỏ để đẩy Missile lên trước. Nó có rất ít phản xạ - khoảng bằng Launcher.

Xuất hiện

Deployers Trông giống Destroyer nhỏ, nòng súng chồng chéo ngắn hơn nòng súng Machine Gun. Nó có thể trông rộng hơn Hunter vì súng ngắn nên nó trông giống như một chiếc tank rộng.

Người nắm quyền

  • Skimmer: Chỉ có Deployer làm vũ khí duy nhất của nó.

Thông tin bên lề

  • Deployers Lần đầu tiên được thêm vào vào ngày 2 tháng 3, cùng với Skimmer.
  • Deployers Là những vũ khí chồng chéo đầu tiên không bắn đạn với các đặc tính kết hợp của vũ khí chồng chéo.
    • Phần Machine Gun của Deployer không bao giờ bắn - chỉ có phần Destroyer.
Gameplay
FiringIconAuto FireSpinIcon Auto SpinInvisIcon InvisibilityLevUpIcon LevelsTiersIcon TiersStatsIcon Stats (Hidden)
Diepio4Teams MinimapGhfff AchievementsConsole Console
Weapons Ammunition
Autoturret TurretsPentabarrel Cannons
Trapbarrel LaunchersDoritobarrel SpawnersDeployerbarrel Deployers
Bullet BulletsTrap Traps
Drone Squarez Drones (Drone Partisans)Factorytank MinionsMissile Missiles
Info Events
BuildIcon BuildsChangeIcon Changelog
ControlsIcon ControlsScoreIcon Scoreboard25px Bugs
! NotificationsCloserIcon Arena ClosingDeathIcon Death Screen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.