FANDOM


Missile Nội dung này đang được chuyển đổi sang Tiếng Việt, hãy giúp chúng tôi Việt Hóa

Trang này delves chủ yếu là vào các nâng cấp cơ bản và những gì họ chi nhánh ra vào. Để biết thêm chi tiết về mỗi lần nâng cấp, hãy truy cập trang của họ hoặc để biết mô tả ngắn gọn hơn, hãy truy cập Tiers.

Nâng cấp cơ bản

Tank cơ bản bắt đầu với một nòng súng. khi đến cấp độ 15, bạn có thể nâng cấp lên tank Twin, Sniper, Machine Gun hay Flank Guard. Twin nâng cấp thêm một khẩu pháo thứ hai ngay bên cạnh đầu tiên, nhưng giảm độ dai của đạn và làm giảm thiệt hại. Sniper nâng cấp Sát thương do đạn gây ra và Tốc độ viên đạn, cũng như tăng tầm nhìn ra xa (FoV - Field of View) một chút, nhưng làm giảm đáng kể tốc độ thay đạn. Machine Gun nâng cấp thay đạn nhanh hơn, nhưng giảm nhẹ sát thương do đạn gây ra của bạn. Flank Guard nâng cấp thêm một khẩu pháo nhỏ hơn vào lưng, cho phép bạn bắn theo hai hướng, nhưng vẫn làm giảm chỉ số hồi máu. Chỉ có thể chọn ở Cấp 30, Smasher nâng cấp loại bỏ tất cả các khẩu đại bác và thay vào đó thêm một hình lục giác xung quanh bể. Điều này sẽ làm giảm Tốc độ di chuyển và loại bỏ tất cả các số liệu thống kê đạn, nhưng mỗi thuộc tính khác sẽ giới hạn ở 10 điểm nâng cấp thay vì 7.

Khi bạn đạt Cấp 30, bạn có thể chọn nâng cấp thứ hai tùy thuộc vào nâng cấp cơ bản mà bạn đã chọn. Bạn có thể nâng cấp lại ở Cấp 45.

Kể từ ngày 9 tháng 11, cây nâng cấp sẽ như sau:

ClassTree

Cây nâng cấp sẽ hiện ra khi bạn nhấn nút Y trong game

Twin

Chủ đề chính: Twin

Twin có thể nâng cấp Triple Shot, Quad Tank, hoặc Twin Flank. Nếu bạn chọn Triple Shot, các khẩu pháo kép của xe tăng của bạn sẽ di chuyển ra phía bên trỏ theo đường chéo, làm cho chỗ cho khẩu pháo thứ ba ở giữa. Nâng cấp này cũng sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của xe tăng. Triple Shot có thể nâng cấp thành Penta Shot, bổ sung thêm hai khẩu pháo không lan rộng giữa hai bên và giữa của xe tăng của bạn, hoặc Spread Shot, bổ sung thêm tám khẩu đại bác cực mạnh lan vào bể. Từ Ba Shot, bạn cũng có thể nâng cấp lên Triplet, đó là cơ bản một Twin với một khẩu pháo thứ ba ở giữa. Nó bắn nhanh hơn Twin, nhưng có ít sát thương đạn và độ cứng của đạn. Nếu bạn chọn Quad Tank, hai khẩu đại bác di chuyển lên trên cùng và dưới cùng và thêm 2 khẩu đại bác khác vào một bên lan rộng. Điều này sẽ tăng tốc độ Tải lại và Bullet nhưng làm giảm tốc độ di chuyển. Quad Tank có thể nâng cấp lên Octo Tank, trong đó có tám khẩu đại bác (một hướng đối mặt theo từng hướng), hoặc vào Auto 5, với 5 tháp súng tự động thay vì khẩu đại bác thường xuyên. Nếu bạn chọn Twin Flank, xe tăng của bạn sẽ nhận được thêm hai khẩu pháo vào mặt sau. Điều này cũng sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của xe tăng. Twin Flank sau đó có thể nâng cấp thành Triple Twin. Triple Twin sẽ làm cho bể chứa của bạn có ba cặp khẩu đại bác với khoảng cách ngang bằng nhau từ một cặp. Bạn cũng có thể nâng cấp lên Chiến hạm, điều này sẽ chuyển tất cả các khẩu pháo của bạn cho máy bay trực thăng. Những tên lửa đạn này tấn công bạn vì tất cả các máy bay không người lái chết sau một khoảng thời gian nhất định và một nửa số máy bay không người lái có thể được kiểm soát.

Tank bắn tỉa (Sniper)

Chủ đề chính: Sniper

Sniper tăng phạm vi, lĩnh vực tầm nhìn của bạn và thiệt hại đạn, nhưng giảm tỷ lệ cháy của bạn. Sniper có thể nâng cấp lên Overseer, Assassin, Hunter hay Trapper. Nếu bạn chọn Assassin, pháo của xe tăng của bạn sẽ lâu hơn, tăng FoV của bạn nhiều hơn và giảm Reload của bạn nhiều hơn nữa. Assassin sau đó có thể nâng cấp lên Ranger, làm tăng khả năng xâm nhập của FoV và đạn của xe tăng thậm chí còn giảm hơn nữa, hoặc Stalker, một Assassin có thể đi vô hình. Nếu bạn chọn Overseer, bạn sẽ có 2 ống sinh ở phía bên của bể và có thể điều khiển được Drones thay vì đạn. Overseer sau đó có thể nâng cấp lên Overlord, trong đó có hai Spawner và thêm Drones điều khiển được, Manager, một Overseer vô hình với một ống sinh, Necromancer, một Overseer vuông kiểm soát một đội quân rất lớn của ô vuông màu vàng trạm không gian thay vì một đội nhỏ Triangle Drones, Overtrapper, mà thay đổi hai Spawners vào phía sau và thêm một Launcher phía trước, hoặc Factory Factory, trong đó có 1 khẩu phóng tên lửa và bắn hạ những tay sai nhỏ tấn công vật gần nhất cung cấp XP và cũng có thể được kiểm soát. Overseer cũng có thể nâng cấp lên Battleship trong đó có 4 máy phóng tên lửa mà bắn các máy bay không người lái nhỏ và yếu. Tàu chiến có thể có vô số các máy bay không người lái này. Các máy bay không người lái chỉ kéo dài một thời gian nhất định và sẽ chết. Nếu bạn chọn Hunter, một khẩu pháo thứ hai sẽ chồng lên đầu tiên và bắn thêm một viên đạn mỗi lần bắn. Hunter có thể nâng cấp lên Predator, thêm một khẩu pháo nữa (và vì thế có thêm một viên đạn nữa) và khả năng tập trung FoV theo một hướng nào đó, hoặc Streamliner, trong đó có một khẩu pháo trong 5 đoạn và bắn nhiều viên đạn với tốc độ không thể tin được. Nó trước đây có thể nâng cấp lên X Hunter hay bản cũ của Predator. Nếu bạn chọn Trapper, Pháo sẽ được thay bằng một Launcher khởi chạy Traps instead of bullets. Trapper can then upgrade to Mega Trapper, which has less reload and bigger traps, Tri-Trapper, which has three Launchers instead of one, Gunner Trapper, which shifts the Launcher to the back and adds two Gunner cannons to the front, or Auto Trapper, which adds an Auto Turret on top.

Machine Gun

Chủ đề chính: Machine Gun

The Machine Gun increases your Reload speed and decreases Bullet Damage. It can be upgraded into the Destroyer, Gunner or Sprayer (formerly Destroyer and Machine Gun II). If you choose Destroyer, your cannon is replaced by a Cannon which shoots huge strong bullets but has drastically decreased Reload. A popular way of using this type of tank is to use the recoil to launch yourself into other tanks when you have fully upgraded your Body Damage and health (Rammer Build). Destroyer can then upgrade to the Hybrid, which adds a Spawner to the back, Annihilator which makes the cannon wider and increase its knockback, or Skimmer which shortens the Destroyer barrel and adds a Machine Gun barrel behind it, and shoots Missiles which themselves have 2 small cannons at their back (similarly to a Tri-Angle), which are useful to flank enemies and boost the main bullet. If you choose Gunner, your cannon is replaced by four tiny cannons which shoot small, weak bullets but has drastically increased Reload. Gunner can further upgrade to Auto Gunner, which adds an Auto Turret on top, Gunner Trapper, which removes two of the Gunner cannons and adds a Launcher to the back, or Streamliner, which has a cannon in 5 segments and shoots lots of bullets at an incredible rate. Only possible at Level 45, you can choose the Sprayer. If you choose Sprayer, you get an extra tiny cannon inside your cannon which ejects bullets and mini bullets at the same time but decreases Bullet Damage even more.

Flank Guard

Chủ đề chính: Flank Guard

The Flank Guard adds a half cannon on the back of the tank which shoots at the same time as the other one. It can be upgraded to the Twin Flank, Quad Tank, Tri-Angle or Auto 3. If you choose the Tri-Angle (the fastest tank in the game), the half-cannon on the back becomes two half-cannons, forming a triangle. The Tri-Angle can further upgrade into the Booster, which adds two more guns behind the tank, decreasing its speed but doubling its acceleration, or the Fighter, which adds two additional guns to the side, increases Bullet Damage and decreases speed. If you choose Quad Tank, another 2 cannons are added to the top and bottom. This will increase Reload and Bullet Speed but lowers movement speed. Quad Tank can then upgrade into Octo Tank, which has eight cannons (one for each normally used direction), or into Auto 5, which has 5 Auto Turrets instead of regular cannons. If you choose Twin Flank, your tank will receive an additional two cannons, one on each side. This will also lower your tank’s Movement Speed. Twin Flank can then upgrade into Triple Twin. Triple Twin will make your tank have three pairs of cannons with equal distance from one pair to the other. Twin Flank can also upgrade to Battleship, which replaces the cannons with drone launchers that fire small drones that attack for you. Only half of these drones are controllable. If you choose Auto 3, your cannons will be replaced by 3 Auto Turrets. Auto 3 can then upgrade into Auto 5, which has 5 Auto Turrets instead of 3, or Auto Gunner, a Gunner with an Auto Turret on top.

Smasher

Chủ đề chính: Smasher

When you stay as a basic Tank until level 30, you can upgrade to Smasher. If you choose it, the cannon and all Bullet stats are removed. A hexagon is added around the tank and Movement Speed is decreased. All other stats cap at 10 Skill Points instead of 7 with this tank. This tank can upgrade to the Landmine (formerly Mega Smasher and Landmine) at Level 45. The Landmine is a Smasher with another hexagon that spins twice as fast. It further decreases Movement Speed but can turn invisible. You can also upgrade to Auto Smasher, which adds an Auto Turret on top of the Smasher's body, or to Spike, which has twelve black spikes which turns very quickly and has increased base Body Damage.

Removed

Chủ đề chính: Machine Gun II

The Machine Gun II (in-game Machine Gun) used to upgrade from the Machine Gun. It looked exactly the same, had faster, more damaging bullets and less spread but further decreased Movement Speed (sort of like the Sprayer). It was removed in the update that added the Gunner.

Chủ đề chính: Mega Destroyer

The Mega Destroyer (in-game Destroyer) was the fan name given to the Destroyer when it upgraded from the Machine Gun II. Apart from that, it was no different from a regular Destroyer.

Chủ đề chính: Mega Smasher

The Mega Smasher used to upgrade from the Smasher. It had a thicker hexagon around it. It further decreased Movement Speed and increased knockback resistance. The knockback resistance on the regular Smasher, the Landmine and the Mega Smasher. It was thus removed for being useless.

Chủ đề chính: Predator

The Predator used to be quite different when the X Hunter was still around. It looked like the X Hunter but with the largest cannon instead being a trapezium, like on a Ranger’s cannon or a Dominator’s Cannon. It shot only two bullets like the Hunter does but had the zooming ability that it still has now.

Chủ đề chính: X Hunter

The X Hunter used to upgrade from the Hunter. It looked like the Predator does nowadays. It shot three bullets just like the Predator does but lacked a zooming ability.

Special

Mothership

Chủ đề chính: Mothership (Tank)

The Mothership tank was exclusive to the defunct Mothership game mode and impossible to upgrade to. In this mode, random players would become their team’s Mothership; the same goes for the enemy team. The Mothership was level 140 and had all upgrades maxed out except Health Regen (Health Regeneration is only upgraded once). It spawned 16 controllable Protectors and 16 uncontrollable ones to survive. These Protectors could be destroyed.The two players to join a server first would control the Motherships for the Red and Blue team. They had 5 minutes in control of the Mothership before 2 new players took control of their team’s Mothership.

The Mothership was kept around in Sandbox. In this case, however, it behaves like a regular tank and can only be accessed by pressing \ .

Arena Closer

Chủ đề chính: Arena Closer

When the arena is being closed, the server will spawn many Arena Closers to remove all the players from the server and start a new game. The Arena Closers seem to be fully upgraded, without any reduction in speed, strength, or other upgrade side effects. There is no possible way to receive this upgrade in-game. It is possible to destroy an Arena Closer, however it has such a large amount of health that attempting to destroy it is not worth it. Its damage stats are so high that they will kill you extremely fast. Also, the quicker you are killed, the quicker you get to play again, so it is recommended to let them kill you. Arena Closers are playable only in the Sandbox mode.

Dominator

Chủ đề chính: Dominator

This tank, like the Arena Closer, is impossible to upgrade to. It shoots large Destroyer bullets that can instantly kill most enemies. However, its reload is rather slow and can only hit one enemy at a time, leaving it vulnerable for attack. It has an immense amount of health; more than 3 times an Alpha Pentagons. The Dominator is initially controlled by an AI but can be player controlled through pressing H when a Dominator is captured. There is also a Gunner Dominator, with 3 powerful Gunner cannons or Trapper Dominator with 8 Trap launchers. The Dominator is also playable only in the Sandbox game mode.

Tank IDs

The lower the ID the tank is, the earlier the tank was added. In Sandbox mode, pressing \ will cycle through these in ID order (highest to lowest) with minor changes. Special tanks can only be obtainable in Sandbox and tanks with grey names are removed.

 1. Tank
 2. Twin
 3. Triplet
 4. Triple Shot
 5. Quad Tank
 6. Octo Tank
 7. Sniper
 8. Machine Gun
 9. Machine Gun II
 10. Flank Guard
 11. Tri-Angle
 12. Mega Destroyer
 13. Destroyer
 14. Overseer
 15. Overlord
 16. Twin Flank
 17. Penta Shot
 18. Assassin
 19. Arena Closer (Special)
 20. Necromancer
 21. Triple Twin
 22. Hunter
 23. Gunner
 24. Stalker
 25. Ranger
 26. Destroyer Dominator (Special)
 27. Booster
 28. Fighter
 29. Hybrid
 30. Manager
 31. Mothership (Special)
 32. X Hunter
 33. Predator
 34. Sprayer
 35. Trapper
 36. Gunner Trapper
 37. Overtrapper
 38. Mega Trapper
 39. Tri-Trapper
 40. Smasher
 41. Mega Smasher
 42. Landmine
 43. Auto Gunner
 44. Auto 4
 45. Auto 5
 46. Auto 3
 47. Spread Shot
 48. Streamliner
 49. Auto Trapper
 50. Gunner Dominator (Special)
 51. Trapper Dominator (Special)
 52. Battleship
 53. Annihilator
 54. Auto Smasher
 55. Spike
 56. Factory
 57. Mounted Turret
 58. Ball
 59. Skimmer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.