FANDOM


Nòng súng là một loại vũ khí được tìm thấy trên hầu hết tank. Họ bắn đạn qua Nòng súng. Khi bắn, nòng súng di chuyển qua lại, trong một loại chuyển động piston. nhấn space hoặc chuột trái. Chúng có thể xuất hiện trong các hình dạng kích cỡ khác nhau và bắn đạn theo nhiều cách khác nhau.

Các loại nòng súng

BasicBarrel

Nóng súng bình thường: Đây là dạng nòng pháo phổ biến nhất trong tất cả các nòng pháo. Chúng xuất hiện trên hầu hết các tank. Chúng có hình dạng nhỏ, hình chữ nhật và bắn đạn bình thường. Ví dụ, Tanks thường, Flank Guards, Tri-Angles, và Quad Tanks.

SniperBarrel

Nòng súng ngắm: Những nòng súng này có trên Lớp tank súng ngắm. Nó rất dài, hình chữ nhật và trông giống như nòng súng bình thường, với tốc độ thay đạn giảm và tăng tốc độ đạn bay, sức sát thương của đạn. Nòng súng của Ranger có một hình thang trapezoidal.

DestroyerBarrel

Nòng súng phá hủy (Destroyer): : Nó bắn ra những viên đạn to trong game. Chỉ có Arena Closer, Annihilator, Destroyer, Destroyer DominatorHybrid có sở hữu nó. Chúng có bề ngoài to, hình chữ nhật. Nòng súng của Dominator có một hình thang trapezoidal. đạn Destroyer rất chậm.

MGBarrel

Nòng súng máy (Machine Gun): Nó chỉ có thể được thấy trên tank Machine GunSprayer. Nhanh chóng bắn đạn với cả một tràn lây lan lớn. Chúng có dạng hình thang rộng, rất giống với hình chữ A Drone, nhưng hơi dài.

GunnerBarrel

Nòng súng Gunner: Nòng súng Gunner bắn những viên đạn nhỏ nhất. Chúng được tìm thấy trên hầu hết các tank Gunner, Gunner Dominator, Sprayer, Spread Shot, Auto Gunner, Gunner Trapper. Nó có một hình dạng rất nhỏ, hình chữ nhật, tương tự như nòng súng bình thường.

PredatorBarrel

Nòng súng Overlapping: Đây là những nòng súng được chồng lên nhau. Chỉ có ở Predator, Hunter, Sprayer, và Streamliner có nó. Sprayer có một biến thể là nồng súng Gunner chồng lên nhau bởi một khẩu súng máy.

StalkerBarrel

Nòng súng Stalker: Nòng súng này chỉ có thể thấy trên Stalker. Ngoài sự xuất hiện của nó, chúng hoạt động giống như nòng súng bắn đạn liên tục. Nó có hình dạng hình thang dài, nghiêng; Nhiều thiết kế giống như ống sinh của Battleship, mặc dù lớn hơn nhiều. Không có lợi thế thống kê khi có nồng súng Stalker.

Lưu ý: Thông thường các hình chữ nhật trên nòng súng cho biết phạm vi tăng/FoV, chẳng hạn như với Ranger, Predator, hay Dominators.

Thông tin bên lề

  • Tank có nhiều nòng súng nhất là Spread Shot với 11 nòng súng.
  • Loại đạn duy nhất với nòng súng có cùng màu với tank của bạn là Missiles.
  • Các tank duy nhất trong trò chơi mà không có khẩu đại bác là Smasher, Landmine, và Spike. Đã từng có 2 tank mà không có Cannon, nhưng chúng đã được loại bỏ.
  • Tank duy nhất trong game không bắn bất cứ thứ gì với khẩu pháo của nó là Necromancer.
    • Ghi chú này không áp dụng cho các tank Smasher, Landmine, và Spike, bởi vì những chiếc tank này không có nòng súng, vì vậy chúng không thể bắn bất cứ thứ gì, trong khi đó Necromancer thực sự nòng súng súng, nhưng vẫn không thể bắn đạn.
Gameplay
FiringIconAuto FireSpinIcon Auto SpinInvisIcon InvisibilityLevUpIcon LevelsTiersIcon TiersStatsIcon Stats (Hidden)
Diepio4Teams MinimapGhfff AchievementsConsole Console
Weapons Ammunition
Autoturret TurretsPentabarrel Cannons
Trapbarrel LaunchersDoritobarrel SpawnersDeployerbarrel Deployers
Bullet BulletsTrap Traps
Drone Squarez Drones (Drone Partisans)Factorytank MinionsMissile Missiles
Info Events
BuildIcon BuildsChangeIcon Changelog
ControlsIcon ControlsScoreIcon Scoreboard25px Bugs
! NotificationsCloserIcon Arena ClosingDeathIcon Death Screen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.