FANDOM


Nòng súng là một loại vũ khí được sử dụng hầu hết trên đa số tank. Chúng bắn đạn. Khi bắn, nòng súng di chuyển lên và xuống thể hiện sức đẩy của đạn hay có thể nói là độ giựt của viên đạn, nó tương tự như chuyển động súng lục. nhấn space hoặc chuột trái. Chúng có thể có nhiều hình dạng khác nhau và bắn ra cỡ đạn kích thước khác nhau.

Các loại nòng súng

BasicBarrel

Nóng súng thường: Đây là dạng nòng súng phổ biến nhất. Nó được trang bị trên hầu hết các tank. Nó nhỏ, hình chữ nhật và bắn đạn nhỏ. Ví dụ như Tanks thường, Flank Guard, Tri-Angle, và Quad Tank.

SniperBarrel

Nòng súng tỉa: Loại nòng súng này có trên Lớp tank súng ngắm. Nó rất dài, hình chữ nhật và trông giống như nòng súng thường, với tốc độ nạp đạn giảm hơn nòng súng thường nhưng nó tăng tốc độ và sức sát thương của đạn. Nòng súng của Ranger có dạng hình thang.

DestroyerBarrel

Nòng súng cối (Destroyer): : Nó bắn ra những viên [[Bullets|đạn rất to trong game. Chỉ có các tank như Arena Closer, Annihilator, Destroyer, Destroyer DominatorHybrid dùng nó. Nòng súng của nó to, hình chữ nhật. Nòng súng của Dominator có dạng hình thang. Đạn của Destroyer thì bay rất chậm.

MGBarrel

Nòng súng máy (Machine Gun): Nó chỉ có trên tank Machine GunSprayer. Tốc độ đạn nhanh và xả rất nhiều đạn. Chúng có dạng hình thang rộng, rất giống với hình chữ A như Drone, nhưng dài hơn.

GunnerBarrel

Nòng súng Gunner: Nòng súng Gunner bắn ra loại đạn nhỏ nhất. Chúng chỉ có trên các tank như Gunner, Gunner Dominator, Sprayer, Spread Shot, Auto Gunner, Gunner Trapper. Nó rất nhỏ, hình chữ nhật và tương tự như nòng súng bình thường.

PredatorBarrel

Nòng phòng thủ (Overlapping): Đây là những nòng súng được chồng lên nhau. Chỉ có ở các tank như Predator, Hunter, Sprayer, và Streamliner. Sprayer có một biến thể là nồng súng Gunner chồng lên nhau và gắn 1 nòng súng máy.

StalkerBarrel

Nòng súng Stalker: Chỉ có Stalker sử dụng nòng súng này. Nó hoạt động như một nòng súng hoạt động liên tục, nạp và xả liên thanh. Nó có dạng hình thang dài, nghiêng; Có nhiều thiết kế giống như ống sinh của Battleship, mặc dù lớn hơn nhiều. Không có thêm thuộc tính nâng cấp với nòng Stalker.

Lưu ý: Thông thường các hình chữ nhật trên nòng súng cho biết phạm vi tăng/FoV, chẳng hạn như với Ranger, Predator, hay Dominator.

Thông tin bên lề

  • Tank có nhiều nòng súng nhất là Spread Shot với 11 nòng súng.
  • Loại đạn duy nhất với nòng súng có cùng màu với tank là Missiles.
  • Các tank duy nhất trong trò chơi mà không có nòng súng là Smasher, Landmine, và Spike. Đã từng có 2 tank mà không có nòng súng, nhưng chúng đã được loại bỏ.
  • Tank duy nhất trong game không bắn bất cứ thứ gì với khẩu pháo của nó là Necromancer.
    • Ghi chú này không áp dụng cho các tank Smasher, Landmine, và Spike, bởi vì những chiếc tank này không có nòng súng, vì vậy chúng không thể bắn, trong khi đó Necromancer thực sự là nòng, nhưng nó không thể bắn đạn.
Gameplay
FiringIconAuto FireSpinIcon Auto SpinInvisIcon InvisibilityLevUpIcon LevelsTiersIcon TiersStatsIcon Stats (Hidden)
Diepio4Teams MinimapGhfff AchievementsConsole Console
Weapons Ammunition
Autoturret TurretsPentabarrel Cannons
Trapbarrel LaunchersDoritobarrel SpawnersDeployerbarrel Deployers
Bullet BulletsTrap Traps
Drone Squarez Drones (Drone Partisans)Factorytank MinionsMissile Missiles
Info Events
BuildIcon BuildsChangeIcon Changelog
ControlsIcon ControlsScoreIcon ScoreboardBugwhitefix Bugs
! NotificationsCloserIcon Arena ClosingDeathIcon Death Screen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.