FANDOM

Vũ Khánh Linh

biệt danh Nấm

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Việt Nam
  • Nghề nghiệp của tôi là Ngày mai sẽ khác - Tomorrow will be different - Vũ Khánh Linh
  • Tôi là Nữ / Female
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này