FANDOM


Tại sao phải có trang này

  • Vinh danh 1 số cựu lãnh đạo trong việc điều hành và phát triển wikia Diep.io

Những cựu nhân viên

- Nhà sáng lập Lesongviga, sửa đổi lần cuối lúc 07:46, ngày 9 tháng 4 năm 2017

- Bảo quản viên Hoangthedanh, sửa đổi cuối lúc 19:08, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.